• Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook
#
Gupernur jeung para pajabat séjénna téh bras-brus...
#
Loba urang Sunda nu ngalumbara di mancanagara, teu weléh natratkeun...
#
Waktu harita, genep puluh taun ka tukang, Konferensi Asia Afrika (KAA)...
#
Sumanget Bandung, peurah Dasa Sila Bandung, parat ka satungkebing jagat!...
#
Ngarobah lahan, rayat mah teu butuh saukur keur...
Manglé Édisi 2524

Catetan Marengan
Para Istri Presiden

Diungkabkeun ku .Hj. Romlah Rustandi Martakusuma katompernakeun Januari 2015  di bumina   jalan   Sariningsih Sarijadi Bandung. Saur Bu Romlah ngawalan  carios; ”  Poé Senen tanggal 7 April  1955, peresis 50 taun nu geus kaliwat, Presiden Sukarno, presiden RI anu munggaran  disarengan ku Mentri Luar Negri Sunaryo   sumping ka... • Terasanana
Manglé Édisi 2524

Soekarno & KAA

Sanggeus 60 taun, rada dienyakeun sigana mah miéling Konférénsi Asia Afrika taun ieu téh. Lumangsungna di Jakarta jeung di Bandung. Di Jakarta konférénsina di Bandung mah mulangkeun panineunganana. Nu matak Bandung gé dibebenah, babakuna mah di sabudeureun Gedung Merdéka. Nya di dinya, 60 taun ka tukang, para pamingpin ti nagara-nagara... • Terasanana
Manglé Édisi 2524

Panggupay Jabar
ka Wisatawan Mancanagara

Galibna tempat nu kajojo, bakal loba mangpaatna. Apan, nu jadi pangjugjugan mah, hartina loba pupurieunana. Kitu deui Kota Bandung, tempat lumangsungna ka-60 Konferensi Asia-Afrika (KAA), tangtu loba nu migandrung. Jadi pangirutan, ieu kota Tatar Sunda téh.  Lobana nu daratang, loba piuntungeun, asal bisa ngamangpaatkeunana. Da, nu daratang téh loba kabutuhna. Panganna,... • Terasanana
Manglé Édisi 2524

Batu Pancawarna Edong
Keur Konperensi Asia Afrika

Walikota Bandung Ridwan Kamil nyadiakeun batu akik keur 109 tamu Konferensi Asia-Afrika ke-60 di Bandung. Batu akik jenis Baturaja warna biru nu alesanana sangkan luyu jeung warna has kasebelasan Persib Bandung. Batu akik jenis chalcedony ieu teh asalna ti kota Baturaja, Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU), Sumatera Selatan. Desain watang batu akik ieu dijieun mangrupa tumpukan segi tilu di... • Terasanana
Manglé Édisi 2524

KAA Nguatan Rasa Gedé Haté

Cacak kakara sapuluh taun merdéka, lemah cai téh ngoréjat némbongkeun ketak. Leudeung makalangan. Wani ngeprak balad, ngajakan nagri deungeun tandang babarengan bajuang ngahontal hirup jeung huripna. Jangelek wéh, Konferensi Asia-Afrika (KAA) taun 1955. Ketak ieu bangsa nu ditembongkeun di Bandung kawas kitu, nambahan komara. Teu anéh, mun ahirna, mah... • Terasanana
Manglé Édisi 2524

Jelema nu Musrik
Sétan nu Surak

Kiwari di urang keur ubyag nu daragang batu ali dina rupa-rupa wanda jeung kelir. Di Bandung upamana, méh di unggal tempat nu dianggap merenah keur ngampar aya nu dagang. Nya kitu nu adu rega gé teu kurang-kurang. Ditilik tina jihat kasab, tangtu baé matak ngagumbirakeun sabab rahayat nu ngaligeuh jadi boga pacabakan. Ngandung harti kahirupan ékonomi nu salila ieu... • Terasanana
Ahad, 12 April 2015

Bolay Balukar FB

Raray Mamah Dedeh meni marahmay, basa Rangga nyanggupan waragad operasi masang cingcin dina jantung anu kurang leuwih 30 jutaan. Eta pangawak awewe bayuhyuh nu geus manjing umur 50-an teh ngagalentoran pamuda piminantueunana. Wita mah angger tungkul. Kareret ku Rangga panon eta mojang teh meni ngeyemeng. Jigana Wita bungah  campur nalangsa dumeh indungna anu geus taunan didiagnosa jantung... • Terasanana
Kemis, 09 April 2015

Sariak Layung

Layung di gunung  iber pasini patepung lawung Teuteup jauh ngawangwang nu dipigandrung harendong meuhpeuy harideung Kumalangkang ronghéam nu kapitineung Ronghéap nu kapitineung dulur... Surya surup layung hibar na tanjakan sawangan diumbar Geus ngolébat ieung samar-samar hariring asihna kapireung ngalawas angin tiis ti mumunggang katitipan haréwos... • Terasanana
Manglé Édisi 2419

Sekar Merdika

Pelesir ka Kota Subang, Kota Ganas anu éndah sarta asri, gotong singa nu kamashur, dogér kontrak toléat, seni luhung warisan parakaruhun, kamonésan urang Subang, ciri bukti jati diri.   Subang beunghar ku budaya, boga tilu alam anu jadi ciri, pagunungan palih kidul, di tengah padataran, palih kalér basisir tepung jeung... • Terasanana
Manglé Édisi 2451

Pribumi nu Ngadunungan

Mémang kitu galibna, saha waé gé bisa cicing di mana waé. Bisa dumuk di lembur batur, teu kudu ngotok ngowo di lembur sorangan. Nya kitu deuih, urang Sunda gé, nyebar di mana-mana, di sakulian Nusantara, kaasup di mancanagara deuih. Najan sarua, loba nu ngumbara, tetep aya bédana. Urang di batur, teu sing jadi bangbaluh keur pituin urang ditu.... • Terasanana
SNRebo, 08 April 2015

Ririwa Imah Dines

Di taun 2001-an akhir, simkuring kapapancenan ku dokter Hidayat nyekelan imah dinesna nu aya di gigireun Puskesmas Pangandaran. Pedah eta dokter teh geus nyieun gedong sigrong di lembur Babakan nu jauhna 10 menit ka arah Putrapinggan. Tapi mun pasosore manehna sok muka praktek di eta imah nu geus aya umuran. Jigana mah imah teh diwangun taun 70-an. Kacida geueumanana. Sagedengeunana aya gedeg... • Terasanana
SNManglé Édisi 2521

Jadi Dubes Qatar
Teu Poho ka Tatar Sunda

Tina ngadéngékeun radio, jadi cukang lantaran ngamancanagara. Malah, ahirna mah, kapapancénan pamaréntah, jadi duta besar. Tapi, najan ngalanglang buana, teu weléh ti belat ka sarakan. Kitu, ceuk Deddy Saiful Hadi, Duta Besar (Dubes) RI di Qatar.  Matuh di Qatar, wewengkon Timur Tengah, Deddy remen tibelat ka bali geusan ngajadi. Atuh, mun balik ka... • Terasanana
SNJumaah, 03 April 2015

Si Ronyok (2)

Kacaritakeun di hiji pilemburan nu katelahna lembur Cijamaka. Wanci haneut moyan marengan kumelendangna hirup manusa di alam pawenangan. Alam endah hejo ngemploh pepek ku tatangkalan. Pasawahan umpak-umpakan mapayan pasir pasir. Cai cur-cor tina kuluwungan. Ngagenyas herang asalna ti cinyusu Gunung Sawal. Hawa isuk seger matak genah tumaninah. Manuk kapinis haliber nyamberan jangkrik di... • Terasanana
Manglé Édisi 2520

Mancegkeun Hirup
dina Papagon Islam

Geus kamalum ku urang saréréa yén kumelip di alam lahir kumelendang di alam dunya téh sakadar bubuara, isuk jaganing géto bakal mulang ka pangkonan Nu Kawasa. Naon maksudna urang ngumbara? Tétéla lain lantung tambuh laku lain rentang tanpa nu diseja, anging mancén gawé ngemban paréntah ibadah ti Nu Kagungan. Jadi, lain ukur... • Terasanana
SNRebo, 01 April 2015

Sunda-Bali
Ngahiji dina Perang Bubat

Perang Bubat, keur urang Sunda mah boga harti mandiri. Matak, teu anéh mun éta lalakon téh teu weléh matak panasaran.  Ari harita, eta carita téh dipinonkeun ku urang Gianyar-Bali, kalayan babarengan jeung seniman Purwakarta. Enya, soré éta mah hawa téh tiris da girimis kerep naker. Nu boga karep lunta malem  Minggu,  14... • Terasanana